bgr
Join Five

Similar Games

Úlohou v tomto jednoduchom hlavolame je pokračovať v kreslení úsečiek, čo najdlhšie. Svetový rekord je okolo 180 úsečiek, bežný riešiteľ končí po 50-60 úsečkách. Príjemné ovládanie, možnosť pohybu v histórii.

Release date

2013-06

Source

http://members.chello.sk/miro.mandak/animaflash4.html/

Join Five screenshots

Join Five Gameplay

Leave a Comment