bgr
Šikaku

Similar Games

Šikaku je známy japonský číselný hlavolam. Plán je rozdelený na parcely, pričom na každej parcele je číslo s jej obsahom. Úlohou je nájsť obrysy všetkých parciel. Šikaku má širokú škálu obtiažnosti, ale je ľahšie ako Sudoku. Môj program obsahuje prevzaté úlohy.

Release date

2011-11

Source

http://members.chello.sk/miro.mandak/animaflash4.html/

Šikaku screenshots

Šikaku Gameplay

Leave a Comment